program

dr Aleksandra Gralczyk – Przewodnicząca - a.gralczyk@uksw.edu.pl
mgr Magdalena Butkiewicz – Sekretarz - wdm@uksw.edu.pl