30 października 2015 r. upływa termin nadsyłania zgłoszeń referatów
(na adres: uksw@op.pl). O ich akceptacji zdecyduje komitet naukowo­organizacyjny.

Uczestnictwo w ogólnopolskiej konferencji „Public relations w instytucjach non profit” jest bezpłatne.

Program konferencji zostanie umieszczony w Internecie 5 listopada 2015 r.

W czasie konferencji organizatorzy zapewniają napoje i ciastka.
Do dyspozycji uczestników – punkty gastronomiczne w budynku uniwersyteckim.

Artykuły przesłane po konferencji zostaną włączone po uzyskaniu pozytywnych recenzji naukowych do planowanej monografii/ czasopisma naukowego.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia udziału i wygłoszenia referatu
po zakończeniu sesji panelowych.

Poświadczenia delegacji należy przywieźć na formularzach instytucji delegującej i zostawić w recepcji Konferencji.