Informacja jest ważnym elementem współczesnej rzeczywistości, a jednocześnie istotnym polem analiz dla badaczy różnych dziedzin – medioznawców, socjologów, politologów, historyków, specjalistów zajmujących się komunikacją społeczną oraz public relations i kreowaniem wizerunku. W piątej edycji cyklu konferencji „Warszawskie Dni Medialne” pragniemy badać i analizować różne aspekty związane z budowaniem skutecznej komunikacji między instytucjami non profit a grupami otoczenia. Oczekujemy na referaty poświęcone następującym zagadnieniom odnośnie do działalności instytucji niekomercyjnych oraz pozarządowych  (w tym fundacji i stowarzyszeń), instytucji związanych z administracją państwową oraz jednostek kościelnych:
  • wizerunkowi, public relations, promocji i komunikacji tych instytucji w mediach;
  • roli etyki w komunikacji ww. instytucji i ich polityki informacyjnej;
  • autorytetu, komunikacji kryzysowej oraz stereotypów medialnych dotyczących organizacji non profit/NGO.