Strona główna Organizatorzy Program Plan paneli Kalendarium Regulamin Formularz zgłoszeniowy

Program KonferencjiKontynuując tradycję organizowania konferencji naukowych dotyczących przekazów medialnych wobec rozmaitych sfer rzeczywistości (2011: Śmierć w mediach; 2012: Sport w mediach; 2013: Dziecko w mediach) zapraszamy do udziału w kolejnej konferencji, tym razem poświęconej szeroko rozumianej problematyce polityki w mediach, ich wzajemnych relacji oraz różnych uwarunkowań i kontekstów niejako determinujących sposoby prezentacji zagadnień politycznych w mediach, a także ich odniesień do etyki, religii, kultury popularnej oraz mediów społecznościowych.

Wybór tematu wiązał się nie tylko z koniecznością analizy jakości bieżących narracji medialnych przedstawiających i komentujących kwestie polityczne, ale także wynikał z perspektywy przypadającego
w 2014 r. jubileuszu ćwierćwiecza III Rzeczypospolitej.

Zapraszamy do udziału i proponujemy następujące grupy zagadnień tematycznych:

KULTURA DYSKURSU POLITYCZNEGO
 • Język dyskursu politycznego w mediach
 • Aspekty językowe i jakościowe dyskursu politycznego w mediach
 • Język miłości/nienawiści w mediach
 • Styl uprawiania polityki na antenie telewizyjnej, w radiu, na łamach prasy oraz w Internecie
 • Polityczna mowa nienawiści
 • Retoryka i erystyka w polityce i w mediach

MARKETING POLITYCZNY
 • Powiązania polityków ze światem reklamy, marketingu
 • Polityka a Public Relations
 • Prawidła rynku w uprawianiu polityki
 • Political placement w polskich mediach
 • Media wobec relacji polityki i świata biznesu

ETYKA A POLITYKA W MEDIACH
 • Etyka mediów a etyka w polityce
 • Wykorzystanie zasad wywierania wpływu na społeczeństwo przez media
 • Sondaże, opinie, autorytety
 • Globalizacja polityki – globalizacja mediów
 • Polityka międzynarodowa

POLITYCZNA LINIA MEDIÓW
 • Światopogląd jako filtr interpretacyjny wydarzeń politycznych
 • Drugie dno politycznych przekazów medialnych
 • Linia polityczna wybranych mediów – prasy codziennej i opiniotwórczej, rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych, portali internetowych
 • Obiektywizm mediów wobec polityki
 • Polityczna niezależność mediów

POLITYKA A RELIGIA W MEDIACH
 • Miejsce religii w walce o władzę
 • Religia w trosce o dobro wspólne
 • Political correctness w polskich mediach

POLITYKA A POPKULTURA
 • Obraz polityki w kulturze popularnej
 • Rozmywanie znaczenia polityki

POLITYKA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
 • Nowy sposób uprawiania polityki
 • Nowe relacje z wyborcami
 • Nowe sposoby wpływania na ludzi
Organizatorzy: